Menu Close

Pagalbos šeimai padalinys

Socialinė priežiūra

Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas yra paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Paslauga apima informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą, bendravimą, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymą (savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), kitas paslaugas.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga yra namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Paslauga apima informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą, apgyvendinimą, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), kitas paslaugas.

Socialinis darbas

Kauno kartų namuose socialinės priežiūros paslaugas motinos su vaikais arba besilaukiančios moterys gauna Pagalbos šeimai padalinyje. Kauno kartų namai – pirmoji institucija Lietuvoje, pradėjusi įgyvendinti motinystės įgūdžių ugdymo programą, kurios tikslas – teikti socialinės priežiūros paslaugas moterims, auginančioms vaikus, kad jos sugebėtų išsaugoti prigimtinę vaiko teisę augti šeimoje, formuoti jų motinystės įgūdžius bei padėti integruotis į visuomenę. Pagalbos šeimai padalinys susideda iš Laikino gyvenimo namų (šeima gyvena Kauno kartų namuose), Savarankiško gyvenimo namų (šeima gyvena savarankiškai Kauno kartų namams priklausančiame būste) ir Išėjusių iš Kauno kartų namų šeimų palaikymo centro (šeima gyvena savarankiškai savo būste).

Laikino gyvenimo namų motinoms ir vaikams uždaviniai:

 • suteikti motinoms ir jų vaikams socialinės priežiūros paslaugas kriziniu laikotarpiu iki metų laiko ar ilgiau (pagal poreikį);
 • formuoti motinų socialinius ir motinystės įgūdžius;
 • teikti socialines paslaugas smurtą patyrusioms motinoms ir jų vaikams;
 • organizuoti kitą reikalingą pagalbą motinoms ir jų vaikams;
 • vykdyti nepilnametės motinos ir jos vaiko laikinąją globą (rūpybą).
 • Išėjusių iš Kauno kartų namų šeimų palaikymo centro uždaviniai:
 • teikti bendrąsias socialines paslaugas, padedant Namuose gyvenusioms šeimoms socializuotis, palaikant jų įgytus savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • teikti socialinės priežiūros paslaugas gyvenančioms Savarankiško gyvenimo namuose (Namams priklausančiuose butuose) iki 2 metų ar ilgiau (pagal poreikį);
 • organizuoti kitą psichologinę ir socialinę pagalbą šeimai.

Laikino gyvenimo namuose šiuo metu dėl vykdomų remonto darbų gali gyventi 7 motinos su vaikais. Jos apsistoja atskiruose kambariuose, naudojasi bendromis higienos bei maisto ruošimo patalpomis su kitomis šeimomis. Kambariuose yra būtiniausi baldai, šaldytuvas, patalynė.

Daugumai Kauno kartų namuose gyvenusių moterų, net ir gavusių pagalbą krizinėje situacijoje, be socialinio darbuotojo paramos sunku gyventi pagal keliamus visuomenės reikalavimus, tinkamai pasirūpinti savimi ir savo vaiku. Todėl yra labai svarbu tęsti socialinį darbą ir pastiprinti/palaikyti moterį. Socialinis darbuotojas aplanko moteris namuose, konsultuoja vaiko priežiūros ar kt. motinai svarbiais klausimais. Kauno kartų namų Išėjusių iš Kauno kartų namų šeimų palaikymo centre moterys gali pasitarti įvairiais klausimais, pasikonsultuoti dėl iškilusių problemų, pasidžiaugti savo pasiekimais, pasiguosti, kai užgriūna rūpesčių našta. Todėl svarbu:

 • gerbti moterų individualumą, ugdyti jų savigarbą, pasitikėjimą savimi, siekti gerų darbuotojo ir kliento santykių;
 • padėti moteriai su vaiku susirasti tinkamą gyvenamą vietą;
 • kurti motinų su vaikais savipagalbos grupes;
 • sudaryti sąlygas socializacijai, skatinti moterį siekti išsimokslinimo, ieškotis darbo.

Tiesiogiai su šeimomis Kauno kartų namuose dirba trys socialinės darbuotojos. Namuose nuolatos gyvena septynios moterys, kurios gali būti besilaukiančios, turėti vieną ar daugiau vaikų. Savarankiško gyvenimo namuose gyvena 2 šeimos, o Išėjusiųjų iš Kauno kartų namų šeimų palaikymo centre bendradarbiaujama su 30 šeimų.

Skip to content