Menu Close

Mūsų vertybės žmogus,  žinios,  meilė,  orumas,  globa,  ugdymas,  saugumas

Kartų namai – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, po savo stogu glaudžianti artimųjų neturinčius senelius ir patekusias į krizinę situaciją motinas su vaikais. Įstaiga yra novatoriška ir unikali dėl teikiamų paslaugų.

Trumpai apie mus

Kauno kartų namuose siekiama efektyviai organizuoti veiklą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, derintis prie kintančių visuomenės poreikių ir Europos Sąjungos keliamų standartų.

Įstaigos teikiamos paslaugos

Nursing-Home-WQD6JYW-1.png

Apgyvendinimas

Kauno kartų namuose užtikrinama saugi, gyventojo specialiems poreikiams pritaikyta patogi, jauki, namų aplinkai artima aplinka.

Assistance-WQD6JYW-1.png

Socialinis darbas

Kauno kartų namų gyventojas pagal savo gebėjimus ir galimybes yra įtraukiamas į visų sprendimų, susijusių su jo gyvenimu namuose, priėmimą.

Elderly-Hygiene-WQD6JYW-1.png

Asmens higiena ir buitis

Buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesnį – gamintis maistą savo reikmėms, tvarkytis gyvenamąjį kambarį ir kita.

Family-WQD6JYW-1.png

Darbinis užimtumas

Gyventojų kasdieninis gyvenimas ir veikla organizuojami lanksčiai, siekiant suderinti asmens pageidavimus, pomėgius ir namų galimybes.

Balanced-Diet-1-1.png

Maitinimas

Maitinimas organizuojamas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

Emotional-Support-1-1.png

Sveikatos priežiūra ir slauga

Kauno kartų namuose kiekvienam gyventojui pagal poreikius organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros  įstaigą ar gydytoją.

PARAMA

Suteikite mums papildomas galimybes kuo kokybiškiau ir šiuolaikiškiau rūpintis mūsų paslaugų gavėjais – paremkite Kauno kartų namus.

Naujienas sekite Facebook paskyroje

Maloniai kviečiame susipažinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  naujienomis ir kitais pranešimais.

Mums svarbi Jūsų nuomonė

Mes nuolat siekiame tobulėti savo srityje, todėl esame labai dėkingi už išsakytą nuomonę, pastabas ir  komentarus. Atsižvelgdami į juos, mes nuolat keliame savo atliekamų paslaugų kokybę, todėl būsime labai dėkingi, jei savo atsiliepimu prisidėsite prie mūsų paslaugų kokybės gerinimo.

Partneriai ir projektai

Skip to content