Menu Close

Pagyvenusių žmonių dienos centras

Socialinė priežiūra

Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Pagrindinė socialinės priežiūros paslauga, kuri teikiama Kauno kartų namų Pagyvenusių žmonių dienos centre yra socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Tai dienos metu teikiama paslauga, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Paslauga apima Pagyvenusių žmonių dienos centro lankytojų informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą jų interesams, bendravimą, maitinimo organizavimą, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą, darbinių įgūdžių ugdymą, kitas paslaugos.

Bendrosios socialinės paslaugos

Pagyvenusių žmonių dienos centre teikiamos sociokultūrinės paslaugos. Tai laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Dienos centro lankytojai mokosi kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbos, šoka linijinius šokius, užsiima įvairiais rankdarbiais, daug sportuoja ir keliauja.

Skip to content