Menu Close

Savanoriška veikla

Tarptautiniai savanoriai.
Kauno kartų namai nuo 2004 m. turi EST (Europos savanorių tarnybos) priimančios organizacijos statusą. Kiekvienais metais Namuose vienas arba du tarptautiniai savanoriai iš Europos Sąjungos valstybių apie metus laiko vykdo savanorišką veiklą. Per savaitę dirba ne mažiau kaip 30 valandų; savanorio užduotys gali būti skirstomos į rutinines (buitines), tiesioginę veiklą su tiksline grupe ir kitą veiklą (savanorio iniciatyvos). Iki šiol buvo dvylika savanorių iš Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Austrijos, Prancūzijos, Katalonijos, Kroatijos. Mūsų darbuotojai geba dirbti su įvairių amžiaus bei tikslinių grupių žmonėmis, moka bendrauti anglų ir kitomis užsienio kalbomis. Į Lietuvą atvykę jaunuoliai skatinami organizuoti Kartų namuose kultūrų pažinimo užsiėmimus.

 

Savanoriai.
Kauno kartų namai siūlo savanoriškos veiklos erdvę bet kokio amžiaus asmenims, galintiems ir norintiems padėti pagalbos reikalingiems žmonėms. Veiklos laiką ir trukmę gali rinktis pats savanoriauti ateinantis asmuo. Savanoriai gali individualiai bendrauti su Senelių globos namų gyventojais, Pagyvenusių žmonių dienos centro lankytojais, dalyvauti organizuojant renginius, parodas, iškylas, padėti jaunoms motinoms prižiūrėti vaikus, tvarkytis ar gaminti maistą. Kiekvienas savanoris instruktuojamas apie atliekamų darbų saugą ir sveikatą darbe, pasirašo Savanoriškų darbų atlikimo sutartį. Jei asmuo yra nepilnametis, sutartis pasirašoma su vienu iš vaiko tėvų ar globėju. Sutartimi įsipareigojama atlikti numatytus darbus, laikytis Kauno kartų namų vidaus darbo tvarkos taisyklių. Savanorišką veiklą reglamentuoja „Savanoriškos veiklos Kauno kartų namuose tvarkos aprašas“.

Savanoriams iš Europos ir Lietuvos Kauno kartų namuose skiriama daug erdvės iniciatyvumui ir kūrybiškumui skleistis. Jaunieji savanoriai čia įgyja darbinės patirties, mokosi bendravimo įgūdžių ir sutinka daug skirtingų, įvairių, kitokių žmonių. Pati Namų idėja yra labai svarbi mūsų visuomenėje – kartų bendravimas; tai skatina ne tik toleranciją, bet ir moko suprasti, priimti pažeidžiamus socialinius sluoksnius.

Esame dėkingi visiems geros valios žmonėms, kurie be jokio materialaus atlygio Pagyvenusių žmonių dienos centre veda paskaitas įvairiausiomis temomis, moko lankytojus kompiuterinio raštingumo, sveikos gyvensenos, užsienio kalbų, veda ekskursijas, groja, šoka ir dainuoja įvairiausių renginių metu. Kiekvienas savanoris skatina organizaciją tobulėti ir ieškoti naujų, kitokių darbo krypčių. Ačiū!

Skip to content