Menu Close

Paslaugų kokybės užtikrinimas

Kauno kartų namų gyvenimo kokybės koncepcija

Kauno kartų namų kokybės politika

Kauno kartų namų gyventojų teisių chartija

Kauno kartų namų etikos ir gerovės užtikrinimo politika

Kauno kartų namų bendruomenės etikos kodeksas

Kauno kartų namų smurto prevencijos tvarkos aprašas

Kauno kartų namų agresyvaus ir smurtinio elgesio valdymo bei fizinio suvažymo priemonių taikymo tvarkos aprašas

Paslaugų gavėjų įtraukimo, dalyvavimo skatinimo ir paslaugų tęstinumo Kauno kartų namuose tvarkos aprašas

Kauno kartų namų senelių globos padalinio gyventojų įtraukimo į individualaus planavimo procesą tvarkos aprašas

Kauno kartų namų gyventojų įgalinimo tvarkos aprašas

Kauno kartų namų skundų valdymo tvarkos aprašas

Kauno kartų namų personalo samdymo ir išsaugojimo politika

Kauno kartų namų personalo kvalifikacijos kėlimo valdymo procesas 

Kauno kartų namų personalo ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulinimosi planas 2022 m.

Kauno kartų namų personalo ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulinimosi planas 2023 m.

Kauno kartų namų personalo ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulinimosi planas 2024 m. 

Kauno kartų namų nuolatinio tobulinimo ir mokymosi sistema

Kauno kartų namų gyventojų pinigų, turto, dokumentų apskaitos, naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas

Kauno kartų namų veiklos vertinimo rezultatai 2021 m.

Kauno kartų namų veiklos vertinimo rezultatai 2022 m.  

Kauno kartų namų veiklos vertinimo rezultatai 2023 m. 

Personalo motyvavimas 2022 m.

Pažangos ataskaitos vertinimas 2023 m.

Pažangos ataskaitos vertinimas 2024 m. 

 

Skip to content