Menu Close

Vadovo gyvenimo aprašymas

Ilona Veronika Klimantavičienė

Kauno kartų namų direktorė


Išsilavinimas

Institucija (data: nuo – iki) Suteiktas laipsnis ir gautas diplomas:
Kauno technologijos universitetas, 2012 m. – 2013 m. Pagal projektą VP1-4.1-VRM-04-R-22-002 išklausė Viešojo administravimo regionų plėtros programą (384 akad. val.).
Vytauto didžiojo universitetas, Miunsterio akademija 2002 – 2004 Tęstinės studijos, supervizorių mokymosi programa, įgytas supervizorės išsilavinimas.
Vytauto didžiojo universitetas, 1993-1995 Socialinių mokslų fakultetas, įgytas socialinio darbo magistro laipsnis.
Kauno politechnikos institutas, 1982 – 1987 Elektrotechnikos fakultetas, įgyta inžinieriaus specialybė

Profesinė patirtis

Data (nuo-iki) Institucija Pareigos Aprašymas
2004 – iki šiol Kauno kartų namai Direktorė Įstaigos socialinio darbo politikos formavimas, įstaigos veiklos organizavimas, planavimas, koordinavimas, įstaigos atstovavimas kitose institucijose.
1996-2004 Kauno kartų namai Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Įstaigos socialinio darbo politikos formavimas, socialinių paslaugų teikimų įstaigoje administravimas ir planavimas, socialinio darbo (socialinių paslaugų) koordinavimas, kontroliavimas ir organizavimas įstaigoje. Vadovavimas socialinio darbo studentų praktikai, savanorių veiklai.
1987 – 1994 Projektavimo institutas „Pramprojektas” Inžinierė Apšvietimo projektavimas

Narystė profesinėse organizacijose:

  1. Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) asociacija – narė;
  2. Asociacijos „Rūpestinga globa”- narė.

Ekspertinė veikla: 2009 m. birželio 11 d. suteikta socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacija.

  1. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų atrankos komisijos narė nuo 2013 m.
  2. Kauno teritorinės Socialinių darbuotojų atestacinės komisijos narė nuo 2007 m.

Kita veikla:

  1. Knygos „Mąstyti veikti, būti: socialinis darbas organizacijoje”, bendraautotrė, 2010 m.;
  2. Metodinio leidinio „Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis” straipsnio „Motinystės įgūdžių ugdymas Kauno kartų namuose”, bendraautorė (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2009 m.)
  3. Metodinė medžiaga „Socialinio darbo organizavimas socialinės rizikos šeimoms”, bendraautorė (Kauno kartų namai, 2007 m.)
  4. Straipsnio bendraautorė „Kauno kartų namai – inovacija Europos sąjungoje” leidinyje „Naujovės socialiniame darbe”. SDRC prie SADM. Vilnius 2003.
  5. Metodinio leidinio „Socialinis darbas su šeima: motina ir vaikas” bendraautorė (Kauno kartų namai, 2016 m.)
Skip to content