Menu Close

Korupcijos prevencija

Informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir Informacijos apie pažeidimus Kauno kartų namuose teikimo tvarkos aprašu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą (spausti čia) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 8 punkte nurodyta informacija su nuoroda, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Įstaigoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;
  2. atsiųsti informaciją Įstaigos elektroninio pašto adresu pranesk@kartunamai.lt

Kauno kartų namų pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas einantį ar siekianti eiti asmenį.

 

KAUNO KARTŲ NAMŲ ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA

KAUNO KARTŲ NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2024-2026 M.

BĮ KAUNO KARTŲ NAMAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2024 – 2026 m. PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

 

Skip to content