Menu Close

GAMLEC žaidimas

Išbandėme naują ir įdomų mokomąjį stalo žaidimą „GAMLEC“ (angl. Gaming for mutual learning in elderly care), už kurį nuoširdžiai dėkojame VDU Socialinio darbo katedros vedėjai doc. dr. Rasai Naujanienei. „GAMLEC“ mokomasis stalo žaidimas yra apie globos/slaugos namų gyventojų gyvenimo kokybę (GK). „GAMLEC“ projekte mokomąjį stalo žaidimą kaip mokymo priemonę naudoja globos/slaugos namų darbuotojai, savanoriai, globos/slaugos namų gyventojų artimieji bei patys globos/slaugos namų gyventojai. Mokymosi tikslų turinys atitinka 67 kriterijus, apibrėžtus Europos gyvenimo kokybės kriterijų rinkinyje. Stalo žaidimas sukurtas „Erasmus +“ programos lėšomis.
Projektą nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2021 m. rugsėjo mėn. vykdė šeši partneriai keturiose ES šalyse: IP- International GmbH (Vokietija), ISIS GmbH (Vokietija), VDU (Lietuva), AFEdemy (Nyderlandai), ASP Bologna (Italija) ir CADIAL (Italija). Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus galima rasti internete adresu https://gamlec.eu/.

Skip to content