Menu Close

Metodų dirbtuvės

Kauno kartų namai inicijavo projektą Metodų dirbtuvės. Prie šio projekto buvo pakviesti prisijungti penkios socialinės globos įstaigos: Čekiškės senelių namai, Jonavos globos namai, Josvainių socialinis ir ugdymo centras, Kauno Panemunės socialinės globos namai, Šėtos socialinis ir ugdymo centras.      

Metodų dirbtuvėse dalyvavo po du, tris ar keturis darbuotojus iš kiekvienos įstaigos. Kiekvieno susitikimo metu priimančios organizacijos specialistai demonstruodavo pasirinktus metodus, o atvykę svečiai tapdavo klientų grupe ir išbandydavo naują patirtį. Po to sekdavo aptarimas kaip pavyko, kaip jautėsi, kokius jausmus ar emocijas sukėlė darbas grupėje. Tada, visi grįždavo į profesionalų vaidmenį ir dalindavosi mintimis, pastebėjimais apie naudotą metodą ir kaip jį pritaikys savo organizacijoje su savo paslaugų gavėjais, kokių priemonių reikės, kaip bus galima pritaikyti metodą panaudojant antrines žaliavas, gamtinius ar turimus išteklius. Visas projektas truko beveik metus laiko, susitikimai buvo suplanuoti kas du mėnesius. Kiekvienas susitikimas vyko vis kitoje įstaigoje.

 

 

Skip to content